Handhaving wet DBA uitgesteld!

Wet DBA >>>Handhaving uitgesteld<<<<Per 1 mei 2016 heeft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Anders dan in de oude VAR-regeling ligt de verantwoordelijkheid voor de werkrelatie voortaan niet meer alleen bij de zzp’er maar ook bij de opdrachtgever. Dit heeft consequenties voor beide partijen.

Met de Wet DBA wil de overheid ‘de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun relatie beter in balans te brengen’ door (onder andere) schijnzelfstandigheid terug te dringen, oneigenlijk gebruik van ondernemersfaciliteiten tegen te gaan en de handhavingsmogelijkheden te verbeteren.

modelovereenkomsten
De Belastingdienst biedt opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers (zzp’ers) per 1 mei 2016 de mogelijkheid om te gaan samenwerken volgens modelovereenkomsten van opdracht. De fiscus heeft hierin beschreven hoe de werkrelatie eruit moet zien, zodat er geen dienstbetrekking tussen de zzp’er en de opdrachtgever ontstaat. Deze modelovereenkomsten bieden op voorhand zekerheid over de gevolgen voor loonheffing. Werken opdrachtgever en zzp’er samen volgens zo’n modelovereenkomst, dan is de zzp’er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en betekent dit dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

voorbeeldovereenkomsten
De Belastingdienst kan ook overeenkomsten beoordelen van:

belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers
individuele opdrachtgevers, individuele opdrachtnemers of hun intermediairs
Dit zijn dan voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of individuele overeenkomsten. Na beoordeling geeft de fiscus uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Het werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer. Dit is van belang voor het recht op ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt het ondernemerschap pas bij de aangifte inkomstenbelasting.

Het is niet verplicht om een overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

Voorbeeld- en modelovereenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, zijn te vinden op Belastingdienst.nl. Iedereen op wie de situatie van toepassing is als in een voorbeeldovereenkomst omschreven, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken.
controle door de Belastingdienst
Constateert de Belastingdienst tijdens of na uitvoering van de opdracht dat er in de praktijk niet gewerkt wordt/is conform een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst? Dan kan de Belastingdienst alsnog bij de opdrachtgever loonheffingen navorderen (en eventueel een boete opleggen). Ook kan de Belastingdienst aankloppen bij de zzp’er en een aanslag inkomstenbelasting opleggen, en kan de zzp’er zijn recht op ondernemersfaciliteiten verliezen. Daar staat tegenover dat de zzp’er in dat geval wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.