024 64 531 38 info@ems-uitzendgroep.nl
Selecteer een pagina

Huisvesting

Voor huisvesting van medewerkers maakt EMS uitzendgroep oa. gebruik van de diensten van STEGASI BV website: www.stegasi.nl

2% loonsverhoging bouw CAO per 1-12-2020

per 1 december aanstaande krijgen werknemers die onder de bouw cao vallen een structurele loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van €. 350,- (bruto) De gehele tekst van de onderhandelingsresultaten leest u hieronder: Onderhandelingsresultaat cao Bouw &...

CORONA info

De maatschappelijke risico’s en problemen als gevolg van het coronavirus raken ook de arbeidsmigranten en de bedrijven die hen aan werk helpen. NBBU vraagt zijn leden om in deze tijden zoveel als mogelijk rekening te houden met de situatie en de kwetsbare positie van...

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Per 1 januari 2020 is de WAB in werking gegaan, dat het kostenverhogend werkt is al gebleken Wet arbeidsmarkt in balans, wat er verandert per 1 januari 2020? Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit...

Arbeidstijdenwet

Wat zijn de wettelijke regels voor mijn werktijden en rusttijden? U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels...