024 64 531 38 info@ems-uitzendgroep.nl
Selecteer een pagina

Huisvesting

Voor huisvesting van medewerkers maakt EMS uitzendgroep oa. gebruik van de diensten van STEGASI BV website: www.stegasi.nl

Lees meer

2% loonsverhoging bouw CAO per 1-12-2020

per 1 december aanstaande krijgen werknemers die onder de bouw cao vallen een structurele loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van €. 350,- (bruto) De gehele tekst van de onderhandelingsresultaten leest u hieronder: Onderhandelingsresultaat cao Bouw &...

Lees meer

CORONA info

De maatschappelijke risico’s en problemen als gevolg van het coronavirus raken ook de arbeidsmigranten en de bedrijven die hen aan werk helpen. NBBU vraagt zijn leden om in deze tijden zoveel als mogelijk rekening te houden met de situatie en de kwetsbare positie van...

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Per 1 januari 2020 is de WAB in werking gegaan, dat het kostenverhogend werkt is al gebleken Wet arbeidsmarkt in balans, wat er verandert per 1 januari 2020? Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit...

Lees meer

Arbeidstijdenwet

Wat zijn de wettelijke regels voor mijn werktijden en rusttijden? U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels...

Lees meer

Wist u dat…

WIST U DAT : Bouwbedrijven mogen op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid alleen uitzendkrachten inlenen van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus die zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Zie...

Lees meer

Inlenersbeloning

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten in de flexbranche Wat is inlenersbeloning? Waarom inlenersbeloning? Wanneer moet inlenersbeloning worden toegepast? Voor wie geldt inlenersbeloning? Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning? Wat als de inlener geen cao heeft?...

Lees meer

AVG voor uitzendbureaus en klanten

          Omdat het verwerken van persoonsgegevens voor uitzendbureaus een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering, is de AVG juist voor flexondernemers belangrijk. In dit artikel van staan praktische tips om als uitzendbureau AVG-compliant te zijn....

Lees meer