024 64 531 38 info@ems-uitzendgroep.nl
Selecteer een pagina

De maatschappelijke risico’s en problemen als gevolg van het coronavirus raken ook de arbeidsmigranten en de bedrijven die hen aan werk helpen. NBBU vraagt zijn leden om in deze tijden zoveel als mogelijk rekening te houden met de situatie en de kwetsbare positie van deze groep. Zeker voor de arbeidsmigranten die nu geen opdracht meer hebben. Wij realiseren ons dat de situatie voor velen ingewikkeld is of nog gaat worden. Wellicht ten overvloede vragen wij u met klem om elkaar en anderen in deze bijzondere tijd te helpen en bij te staan als het gaat om huisvesting en zorgverzekering voor arbeidsmigranten. Gelukkig is het huidige zorgstelsel in Nederland zo georganiseerd dat er voor iedereen toegang is tot de zorg.

Oproep aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar aanleiding van de risico’s en problemen waar onze leden en arbeidsmigranten tegenaanlopen heeft NBBU in samenspraak met de ABU een brief gestuurd naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die problemen en risico’s aankaarten die nu al deels spelen, zoals het verspreidingsrisico en huisvestingskosten. Gezien de risico’s voor de volksgezondheid hebben we gevraagd of de Rijksoverheid werkt aan het regelen/voorbereiden van quarantainelocaties voor groepen/mensen van wie het corona-verspreidingsrisico relatief groot is en die niet in quarantaine kunnen.

Op 20 maart 2020 ontvingen wij van de ministeries SZW en VWS de volgende reactie: 

  • Indien mensen over een eigen woonruimte beschikken, is het belangrijk dat zij zelf bekijken hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij zo min mogelijk in contact komen met eventuele medebewoners.
  • Het toegangsloket van de centrumgemeenten onderzoekt of mensen in aanmerking komen voor een plek in de opvang.
  • Indien dit het geval is en er is sprake van een (vermoeden van) corona, dan is het belangrijk dat de persoon in kwestie dit meldt bij de toegang.
  • Het is aan de opvang – al dan niet in overleg met de gemeente – om een passende plek te vinden.

Indien veel mensen tegelijkertijd in quarantaine moeten worden geplaatst, bepaalt de GGD of het mogelijk is om mensen in thuisquarantaine te plaatsen of een andere passende plek te vinden. Dit wordt allemaal regionaal georganiseerd en niet vanuit de Rijksoverheid.

Verspreidingsrisico onder arbeidsmigranten

Werkgevers en huisvesters proberen naar hun beste vermogen het RIVM-protocol toe te passen op de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten en doen individueel hun best om locaties vrij te spelen voor als mensen ziek worden. Dat lukt nu vaak nog op geïmproviseerde wijze, maar steeds vaker niet op de kwalitatief gewenste manier. Het tekort aan huisvesting voor deze groep is nu extra voelbaar. Het huisvestingstekort brengt met zich mee dat arbeidsmigranten relatief dicht op elkaar wonen. Daarnaast zijn velen van hen nu werkzaam in vitale sectoren en staan dus relatief gezien veel in contact met andere mensen. Vaststelling van corona kan dan al snel grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Huisvestingstekort ten tijde van het coronavirus

Daarnaast krijgt de NBBU krijgt signalen binnen via verschillende ambassades over arbeidsmigranten die zonder werk vast komen te zitten in de huisvesting. Nu is de situatie vaak nog te overzien (herplaatsen, hulp bij terugkeer naar land van herkomst), maar als de situatie verergert kan dit grote gevolgen hebben voor arbeidsmigranten en uitzendbureaus.

Arbeidsmigranten die terug willen keren naar het land van herkomst worden daarin waar mogelijk gefaciliteerd door uitzendbureaus, financieel en/of praktisch. Terugkeer kan nu veelal nog, maar kent wel praktische knelpunten zoals grenscontroles, grensfiles, onderling afstand houden tijdens vervoer, en de twee-weken-quarantaine regel die veel landen hanteren.

Vraag en aanbod ten tijde van de coronacrisis

NBBU-uitzenders die arbeidsmigranten bemiddelen doen hun uiterste best om mensen voor wie geen werk meer is te herplaatsen naar opdrachtgevers waar de vraag nu juist groot is. NBBU heeft een speciale LinkedIn-groep opgericht waar vraag en aanbod tijdens de coronacrisis elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk deze LinkedIn-groep

Klik hier <